Karēļu valoda
  1. viens

Somu valodas skaitļa vārds

  1. viens